Lediganslagna stipendier och understöd 2023

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2023

• Vistelsestipendier till Källskärs gästbostad och Eckerö Post &
Tullhus gästbostad att sökas senast den 16 januari kl. 16.15.

• Arbets- samt kulturstipendier för konstnärlig och kulturell
verksamhet att sökas av enskilda kulturarbetare. Arbetsgrupper
kan söka kulturstipendium under solidariskt ansvar. Ansökan
görs senast den 15 februari kl. 16.15.

• Landskapsunderstöd för nyskapande kulturprojekt att sökas av
föreningar. Ansökan görs senast den 15 september kl. 16.15.

Samtliga ansökningar görs digitalt på ansökningsblanketter som finns på Ålands kulturdelegations hemsida under länken stipendier och understöd  och gästbostäder 

Publicerad 3.1.2023
Uppdaterad 3.1.2023