Fördelning av verksamhetsstöd och investeringsstöd till föreningar 2022

Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 3 februari årets verksamhetsstöd ur penningautomatmedel, till föreningar samt investeringsbidrag till kultur- och ungdomslokaler.
Den fördelade summan verksamhetsstöd uppgår till sammanlagt 885 350 euro samt projektstöd till 8 000 euro.  Investeringsbidrag beviljades till en summa om 30 000 euro.

 

Sammanlagt behandlades 59 verksamhetsansökningar om totalt 1 383 847 euro och 4 ansökningar om understöd för specialprojekt till en summa om 42 900 euro. Ytterligare  6 ansökningar om investeringsbidrag till en summa om 67 857 euro.

I landskapsregeringens budget för år 2022 finns upptaget 1 150 000 euro att fördelas som verksamhetsstöd, kultur- och arbetsstipendier och projektstöd, samt 30 000 euro att fördelas som investeringsbidrag.  Utöver det finns särskilda medel upptagna för stöd till jubileumsaktiviteter med anledning av Åland 100, 120 000 euro som kommer att fördelas efter ansökningstidens slut den 15 mars.

 

Fördelningen framgår av bilagorna.

Publicerad 4.2.2022
Uppdaterad 4.2.2022