Verksamhetsunderstöd

Inkommande fredag den 15 oktober är det dags att lämna in sin ansökan om verksamhetsstöd för år 2022. Ansökan ska vara inlämnad senast kl. 16.15.

Verksamhetsstöd beviljas ur penningautomatmedel till på Åland registrerade kulturföreningar- och organisationer. (PAF-medel)

Syftet med verksamhetsstödet är att främja en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället.

 

Till ansökan ska bifogas en verksamhetsplan samt budget i balans för verksamhetsåret 2022. Om föreningen inte har godkänt dessa dokument ska en preliminär plan och budget inlämnas.

Ytterligare ska verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2020 lämnas in tillsammans med uppgifter om föreningens likvida medel per den 30 september 2021.

Ytterligare information samt riktlinjer och digital ansökningsblankett hittar du under länken https://www.kultur.ax/stipendier-och-understod/verksamhetsstod