Antologin Åland skriver 

Nu finns antologin med bidrag från novelltävlingen Åland skriver till försäljning i Ålands museums museibutik. 

Som en del av dokumentationen av novelltävlingen Åland Skriver, där 175 bidrag lämnades in, har kulturbyrån låtit sammanställa valda noveller i en antologi.

Tävlingen är den största enskilda litterära satsningen som ordnats, som ett sätt att fira Ålands första autonoma sekel och för att stimulera kreativt skrivande i landskapet, på initiativ av litteraturnämnden och kulturdelegationen och i samverkan landskapsregeringens kulturbyrå.

I juryn som bedömde tävlingsbidragen satt Gustaf Widén, ordförande i Ålands litteraturnämnd, Daniel Sjölin, författare och kulturjournalist från Sverige och Julia Tidigs, litteraturvetare och docent vid Helsingfors universitet. Projektledare för tävlingen var Aino Waller.

För mer information om pristagarna och motiveringar till vinnande bidrag se länken.

https://www.kultur.ax/nyheter/pristagare-novelltavlingen-aland-skriver

Antologin kommer även finnas att låna på kommunbiblioteken på Åland