Pristagare i novelltävlingen Åland Skriver!

Det är med glädje vi kan delge pristagarna i novelltävlingen Åland Skriver!

Första pris, om 4 000 euro, tilldelas Camilla Lindberg för novellen "Ur Far Johannes Album" med följande motivering:

”Ur Far Johannes album” är en välbalanserad berättelse som med lika ypperlig som självständig, språkkänsla förenar personporträtt, miljöteckning, dialog, tystnader, historieskrivning och samtid. Vi möter Far Johannes, änklingen på Saltöga som stövlar runt husknuten, planterar träd som han själv inte kommer få se växa upp - och klipper gräset med sax. Till ön kommer Fotografen, hans son som inte kommer att ta över gården, men vill skänka sin far en modern maskin. Genom kameralinsen försöker sonen se och bevara sin far genom och kanske själv bli sedd. Men vilka värden, och vilken värld, ryms i ett fotografi? Männen befinner sig i samma flik av verkligheten, ute på den åländska ön, men i olika världar och olika tider. Det är en berättelse om att ha mött livets besvikelser och förlikat sig med dem, men också ett avstånd mellan generationer som rymmer lika mycket längtan och minnen, som närvaro och farväl. 

Ur novellen:

”Träden ska också erbjuda vindskydd när vinden pinar på som värt, och längre fram ska de dela ut grenar att klättra på för öns alla ungar som ännu inte är födda. Det brukar kunna bli en himla massa med tiden, också på en ö som Saltögat som just nu slumrar till tonerna av redan förlegade melodier”.

 

Andra pris om 2 000 euro tilldelas Jorunn Lavonius för novellen "Tiny happy dream house" med följande motivering:

I ett hus på hjul som sjunkit ner i mossan lever en mamma och ett barn. Novellen tecknar deras tillvaro i det pyttelilla lyckliga drömhuset, i en form som påminner om fotografiets ögonblicksbilder. Det är högst konkret – en slyäng, en trappa, en smörsopp – och samtidigt lyriskt förtätat. Utan stora gester, och ur ett perspektiv som är både nära och beslöjat, skapas en intensiv betraktelse över hemhörighet, gemenskap och trygghet – och, i det outsagda, över deras motsats.

 

Tredje pris om 2 000 euro tilldelas Lucas Hermans för novellen "I väntan på guding" med följande motivering: 

Han gestaltar en åländsk urscen, vettaskyttet, som förvandlas till en tvekamp i maskulinitetens tecken. Man befinner sig fjärran från all romantisering av den mytiska sjöfågeljakten. Texten är förtätad i sin dramatik med drastisk humor och dialektala accenter.

 

Utöver de tre vinnarna utnämnde juryn en Camilla Lindberg att delta i kursen “Att skriva roman” som hålls på Nordens Folkhögskola på anrika Biskops-Arnö under ledning av författaren Andrzej Tichý den 1–5 augusti 2022.

 

Juryn delade ut två hedersomnämnanden;

ett hedersomnämnande till Ulrika Nettelblad för novellen  ”Frågor och svar” med motiveringen:

Med stram lyhördhet för psykologiska nyanser beskriver hon flykten till frihet ur en lång relation som övergått i rutin och tvång. Miljön är havsnära, stämningen av kylig höst – både på ett inre och yttre plan – fångas i exakta bilder. 

samt ett hedersomnämnande till Fanny Enqvist för novellen  ”Arbetsdag” med motiveringen: 

I ett rytmiskt pulserande tempo, utan möjlighet till andhämtning, skildrar novellen en arbetsdag inom äldreomsorgen. Här delar ett ”du” ut mediciner, springer mellan patienter, torkar upp, tröstar och lugnar, och listan på allt som ska hinnas med blir bara längre. Texten förenar det konkreta och det existentiella och visar hur denna vardagliga miljö rymmer lidande och gemenskap, livet och döden – genom omsorgen, om människor.

 

Samtliga mottagare har valts ut av juryn som består av forskaren och kritikern Julia Tidigs, författaren och Ålands litteraturnämnds ordförande Gustaf Widén samt författaren Daniel Sjölin.

 

Vi tackar samtliga bidragsgivare och pristagare!