Kulturpanel

Den 19 november arrangerar kulturbyrån vid Ålands landskapsregering en kulturpanel under rubriken "Bibliotekens roll som kulturinstitution i en föränderlig vardag".

Kulturpanelen håll i Alandicas auditotorium kl.13-15. 

Anmälan görs senast den 12 november. 

För mer information om programmet samt länk till anmälan 

Välkommen!