Verksamhetsunderstöd och investeringsstöd 2023

 

Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 26 januari årets verksamhetsstöd ur penningautomatmedel, till föreningar samt investeringsbidrag till kultur- och ungdomslokaler.
Den fördelade summan verksamhetsstöd uppgår till sammanlagt 956 200 euro samt projektstöd till 15 500 euro.  Investeringsbidrag beviljades till en summa om 30 000 euro.

 

Sammanlagt behandlades 59 verksamhetsansökningar och 6 specialprojektansökningar om totalt 1 486 336. Ytterligare 7 ansökningar om investeringsbidrag till en summa om 41 750 euro.