Projektunderstöd samt verksamhetsunderstöd

Nu kan föreningar ansöka om projektunderstöd för projekt av engångskaraktär. Ansökan ska vara inlämnad den 15 september kl. 16.15. Se anvisningar och ansökningsblankett under länken projektunderstöd 

 

Föreningar kan söka om verksamhetsunderstöd för år 2022, ansökan ska vara inlämnad den 15 oktober kl. 16.15. Se anvisningar och ansökningsblankett under länken verksamhetsstöd