Restaureringsstöd 2023

Ålands landskapsregering delar ut stöd för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar på Åland. Syftet är att stärka utvecklingen och bevarandet av Ålands byggnadsarv genom att:

- uppmuntra till bevarandet eller återställandet av kulturhistoriska värden

- motivera till långsiktigare bevarande genom byggnadsskydd

- främja kompetens, kunskapsöverföring och utveckling inom traditionellt hantverk

- främja ett hållbart konsumtionsmönster inom byggnadssektorn som en del av Ålands landskapsregerings målsättningar för hållbar utveckling

- stärka de lokala hantverkstjänsterna och näringslivet

- skapa större medvetenhet kring kulturhistoriska värden och deras samhällsbetydelse

Du som äger eller förvaltar en byggnad med kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde har möjlighet att söka stöd.

För mer information samt hänvisning ansökningsblanketter se länken 

https://www.regeringen.ax/kulturarv/restaureringsstod

Välkommen med din ansökan!