Kulturkraft

Nordens Institut på Åland (NIPÅ) och Ålands kulturdelegation är initiativtagare till projektet Kulturkraft. Projektet administreras av Nordens Institut med stöd av Ålands kulturdelegation.

Vi vill skapa förutsättningar för att alla skolbarn på Åland får kontinuerlig tillgång till färdiga kulturproduktioner, skapande workshops samt kulturella upplevelser och uttryck, oavsett bostadsort, socioekonomisk bakgrund, funktionsvariation, kön, etnicitet , språk och kulturell bakgrund.  Satsningen är en utveckling av Ålands kulturdelegations pilotprojekt KreativaKids 2019–2021 som erbjöd kulturupplevelser för skolbarn.

Projektet ger de åländska grundskolorna möjlighet att kostnadsfritt boka kulturprogram till skolan.

Läs mer om projektet samt utbudet av program som åländska grundskolor kan boka till skolan. 

Länk till Kulturkraft