Att motverka sexuellt våld

Ålands landskapsregering  ordnar en föreläsning under rubriken "Att motverka sexuellt våld i ord och handling – om maskulinitetsnormers betydelse". Föreläsningen hålls den 21 september 2023 kl. 18.30-20.00.

Målgrupp: Föreningar, fritidssektorn och övriga intresserade.

Anmälan  till föreläsningen görs senast den 18 september. Mer information och inbjudan se här! 

Att motverka sexuellt våld i ord och handling – om maskulinitetsnormers betydelse