Fördelning av kultur- och arbetsstipendier 2024

Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 10 april, årets kultur- och arbetsstipendier till enskilda konstnärer och kulturarbetare samt arbetsgrupper.

Sammanlagt behandlades 103 ansökningar 

Ansökningarna fördelade sig enligt följande; 

Litteratur: Totalt 37 ansökningar
Konst: Totalt 22 ansökningar 
Musik: Totalt 29 ansökningar 
Teater, dans och övrigt: Totalt 12 ansökningar 
Film: Totalt 3 ansökningar

Till sin hjälp i beredningen av ansökningarna har kulturdelegationen konstnämnden, litteraturnämnden, filmnämnden samt sakkunnig inom musik. 

Totalt uppgår de beviljade stipendierna till en summa om 166 390 euro varav två 1-åriga arbetsstipendium om 24 761 euro vardera samt fyra 6-månaders arbetsstipendium om 12 380 euro vardera.

Arbetsstipendiemottagarna 2024 är; 

Inom konst- och kulturhantverksområdet 
Danelle Bergstrom, 1 år
Saija Saarela, 6 månader

Inom litteratur 
Martin Högstrand, 1 år
Lucas Hermans, 6 månader 

Inom musik
Peter Hägerstrand, 6 månader 
Caroline Furbacken, 6 månader 

Fördelningen av kultur- och arbetsstipendier framgår av bifogad bilaga.