Förslag till kulturpolitisk strategi 2023-2030

Ålands landskapsregerings förslag till kulturpolitisk strategi 2023-2030 finns nu att läsa och kommentera:

Läs vidare under Remisser

Kulturbyrån tar emot synpunkter fram till den 18 september. 

Kulturministerns ord

Kulturen är en av hörnstenarna i självstyrelsen och bidrar till det demokratiska samhällets utveckling. För att kunna möta dagens samhällsutmaningar konstaterar Ålands landskapsregering att det är hög tid för en förnyelse av det tidigare kulturpolitiska programmet från 2013. Den nya kulturpolitiska stratginen är tänkt att sträcka sig till 2030 i likhet med Ålands utvecklings och hållbarhetsagenda.

Det är Ålands landskapsregerings ambition att låta kreativitet, konstnärlig kvalitet, mångfald och samarbete prägla det åländska samhällets framåtskridande och genomsyra hela Åland, året om, i ett nära förhållande till havet och miljön.

Ålands landskapsregering skickar utkast till kulturpolitisk strategi - tanken är att den ska vara övergripande, ge riktning och kraft till Ålands rika kulturliv och gå över flera mandatperioder. Varje landskapsregering sätter sin egen prägel på strategin genom att anta handlingsplaner som bygger på regeringsprogrammet.

Strategin ska tydliggöra prioriterade målområden inom konstarterna, bildningssträvandena, kulturarvet och kreativa kulturella näringar. Genom att värna och stärka kulturen och kulturarvet stärks Åland som ett demokratiskt, dynamiskt och öppet samhälle med humanistiska värderingar.
Strategin tar sin utgångspunkt från arrangerade seminarier, diskussioner vid Nordiska rådets ministermöten, och utlåtande från den parlamentariska tillsatta kulturdelegationen. Nu önskar vi att höra era synpunkter.

Innan höstens val kommer också en inbjudan till en kulturpolitisk debatt den 3.10.2023 som arrangeras av Ålands kulturdelegation och som är öppen för alla.

Där kan vi samtala och lyssna tillsammans för att ytterligare fånga in synpunkter och idéer. Kulturen är viktig!

Vi ber er granska förslaget och ge era synpunkter gällande Kulturpolitisk strategi för Åland 2023 - 2030. Utlåtandet bör vara Kulturbyrån tillhanda senast den 18.9. 2023.

Minister Annika Hambrudd