Remisser

Förslag till kulturpolitisk strategi 2023-2030

Nu är förslaget till kulturpolitisk strategi  2023-2030 ute på remiss.
Ålands landskapsregering ger tillfälle att lämna synpunkter på förslaget fram till den måndagen den 18 september 2023 kl. 16.15.

Föreningar eller...