Remisser

Förslag till kulturpolitisk strategi 2023-2030

Nu är förslaget till kulturpolitisk strategi  2023-2030 ute på remiss.
Ålands landskapsregering ger tillfälle att lämna synpunkter på förslaget fram till den måndagen den 18 september 2023 kl. 16.15.

Föreningar eller privatpersoner som önskar lyfta särskilda frågor eller kommentera innehållet kan göra det genom att skriva i kommentarsfältet.