Reviderade riktlinjer för PAF-stöd

Landskapsregeringen tog den 15.9.2017 beslut om nya principer för beviljandet av PAF-medel, gällande verksamhet, investeringar och lån. Ett informationstillfälle för föreningar hålls den 22.9  och den 26.9 kl. 15.00 i filmsaln på Ålands museum.

Ingen föranmälan krävs!

 

Ansökan om PAF-medel ska göras senast den 16 oktober 2017 kl. 16.15