Digitala ansökningsblanketter med e-identifikation

Nu är kulturdelegationens ansökningsblanketter uppdaterade! För att få fylla i blanketten behöver man identifiera sig med hjälp av bankkoder. Genom e-identifikationen kan du återkomma till din...

Restaureringsstöd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Årets ansökningsomgång för stöd för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar på Åland har öppnat!  Ansökningstiden är öppen mellan den 1-29 februari...

Reviderade riktlinjer för PAF-stöd

Landskapsregeringen tog den 15.9.2017 beslut om nya principer för beviljandet av PAF-medel, gällande verksamhet, investeringar och lån. Ett informationstillfälle för föreningar hålls den 22.9...