Digitala ansökningsblanketter med e-identifikation

Nu är kulturdelegationens ansökningsblanketter uppdaterade!

För att få fylla i blanketten behöver man identifiera sig med hjälp av bankkoder. Genom e-identifikationen kan du återkomma till din ansökan och fortsätta fylla i den innan den skickas in slutgiltigt.

För de som inte har tillgång till bankkoder finns det även ett PDF-formulär som kan printas ut och fyllas i manuellt. Vi ser dock gärna att man använder den digitala ansökningsblanketten. 

De nya ansökningsblanketterna finns inom respektive bidragsform även PDF-formuläret.