Ansökan om verksamhetsstöd (Paf-medel) utan e-identifikation