Lediganslagna stipendier och understöd 2021

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2021

Arbets- samt kulturstipendier för konstnärlig och kulturell verksamhet att sökas av enskilda kulturarbetare.

Arbetsgrupper kan söka kulturstipendium under solidariskt ansvar. Ansökan görs senast den 15 februari kl. 16.15.Länk till information och ansökningsblankett för kulturstipendium 

Länk till information och ansökningsblankett för arbetsstipendium 

Specialunderstöd för jubileumsprojekt under och i anslutning till Ålands självstyrelses jubileumsår som pågår mellan den 9 juni 2021 till den 9 juni 2022. Ansökan görs senast den 15 februari kl. 16.15.

Länk till närmare information och riktlinjer för specialunderstöd 

Landskapsunderstöd för nyskapande kulturprojekt att sökas av föreningar. Ansökan görs senast den 15 september kl. 16.15

Länk till information och ansökningsblankett för projektunderstöd