Var med och fira Åland 100 år!

 

Kulturdelegationen antog vid sitt möte den 17 december uppdaterade riktlinjer för landskapsunderstöd för uppmärksammandet av Åland 100 år! 

I landskapets budget för år 2021 finns 125 000 euro upptagna för ändamålet som Ålands kulturdelegation har till uppgift att fördela.    

Ålands landskapsregering eftersträvar ett brett uppmärksammande och firande av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum.

Jubileumsåret startar på självstyrelsedagen den 9 juni år 2021 och fortsätter fram till den 9 juni 2022, då det är exakt 100 år sedan landstinget (det som numera är lagtinget) sammanträdde för första gången.

Ansökan om stöd för evenemang och projekt som vill uppmärksamma Åland 100 ska lämnas in till Ålands kulturdelegation  senast den 15 februari 2021 kl. 16.15.

Ansökan gällande föreningar görs på digital blankett som finns på kulturdelegationens hemsida  https://e-tjanster.ax/e-form/sv/e7a877ffb9

Ansökan gällande arbetsgrupper görs på digital blankett som finns på kulturdelegationens hemsida https://e-tjanster.ax/e-form/sv/ac8763b422

 

Riktlinjer finns att läsa under rubriken bilagor! Vill du läsa mer om jubileumsåret kan du gå in på länken Åland 100 år!