Bildkonst, konsthantverk och formgivning

Ålands konstförening

Arbetar för att väcka och fördjupa intresset för bildkonst samt befrämjarkonstnärlig verksamhet i landskapet. Verksamheten riktar sig till såväl aktiva åländska konstnärer som till amatörer och allmänheten. Föreningen anordnar egna utställningar och gästutställningar, kurser och studieresor. Bevakar händelser inom nordisk bildkonst och skapar nordiska kontakter. Föreningen har en underavdelning kallad Åländska konstnärer.

Ålands  konstförenings hemsida 

Ålands Slöjd & Konsthantverk

Ålands Slöjd och Konsthantverk är en förening för den som tycker om, vill stöda och intresserar sig för hantverk, design och konsthantverk.

Ålands Slöjd- och konsthantverks hemsida

Kökarkultur

Föreningen Kökar Kulturs syfte är att främja intresset för kultur, höja nivån på kulturen på hemorten, förbättra miljön samt sammanföra enskilda personer, föreningar och organisationer till gemensam kulturell verksamhet. Föreningen driver även en gästateljé. 

Kökar Kulturs hemsida

Bild & Formskolan

Ordnar konstundervisning enligt Reggio Emilia-pedagogiken för barn, ungdomar och vuxna på Åland. Verksamheten avser utveckla barns och vuxnas skapande i syfte att konsten skall ses som en inspirationskälla i vardagslivet. 

Bild- och formskolans hemsida 

Salt Konsthantverk

SALT är ett levande hantverkshus med butik och ateljéer i Sjökvarteret i Mariehamn. Hos oss hittar du handgjorda föremål i textil, silver, keramik, trä och järnsmide, alltid och du träffar någon av oss konsthantverkare i butiken.

SALTs hemsida

Ålands Kulturfrämjande r.f

Föreningens ändamål är att främja, utveckla och stöda åländsk konst, litteratur, musik, teater, dans, hantverk, foto, design och övriga kulturella verksamheter samt ordna beredning och finansiering av olika utbildnings- och kulturprojekt. Föreningen tar även initiativ till och medverkar i byggande av kulturella nätverk som främjar åländskt kulturarbete samt upprätthåller en kulturkalender på egen hemsida.

Ålands Kulturfrämjandes hemsida

 
Enskilda konstnärers hemsidor

Anna Sundblom
Kjell Ekström
Barbro Eriksson
Korpi & Gordon
Andy Horner
Rita Jokiranta
Caroline Pipping
Juha Pykäläinen
Simka - Simon Häggblom Karin Lind
Nanna Sjöström
Jonas Wilén
Peter Winquist
Britta Gustafsson 
Bo Torgé
Sandra Törnroth 
Minna Öberg 

Publicerad 13.1.2017
Uppdaterad 17.1.2023