Kreativa barn

Kreativa barn 

Barn och ungas rätt till kultur är prioriterad i landskapsregeringens kulturpolitik, därför vill kulturdelegationen inleda ett treårigt  landskapskonstnärsprojekt vid namn Kreativa barn. 

Syftet är att erbjuda alla barn inom i årskurs 1-6 likvärdig möjlighet att få ta del av skapande verksamheter under professionell ledning i skolans lokaler i första hand i anslutning till skoldagens slut.

Pojektets vision är trygga barn med god självinsikt, som kan göra sin röst hörd samt uttrycka sig genom olika konstnärliga uttryck och med respekt för varandra. Projektet tar sin utgångspunkt i kulturens roll för barnets personliga utveckling och självkännedom samt lärande, hälsa och välbefinnande. 

Ålands kulturdelegations planerade satsning på landskapskontsnärsprojektet Kreativa barn presenteras i Ålands radio. 

Lyssna här!

https://alandsradio.ax/nyheter/nytt-projekt-kreativa-barn