Fördelning av projektstöd med anledning av Åland 100!

Kulturdelegationen fördelade vid sitt möte den 25 mars projektunderstöd till en summa om 114 820 euro fördelat på 29 mottagare, med anledning av Åland 100.

Totalt behandlades 63 ansökningar, två av dessa bordlades.

Fördelningen presenteras i bilagan!

 

Kulturdelegationen kommer att behandla ansökningar om kultur- och arbetsstipendier vid mötet den 15 april, några av ansökningarna berör även Åland 100-projekt.