Nya riktlinjer för stipendier och understöd

Ålands kulturdelegation har reviderat riktlinjerna för stipendier och understöd. De nya riktlinjerna gäller från år 2020.

Nytt är att delegationen minskat antalet ansökningstillfällen för projektunderstöd, det innebär att registrerade föreningar och organisationer nu enbart kan ansöka om projektunderstöd den 15 september.

Arbetsgrupper som vill söka om projektunderstöd är hänvisade till ansökningsingsperioden den 15 februari, samma inlämningsdag som gäller för arbetsstipendium och kulturstipendium för enskilda konstnärer och kulturarbetare. Arbetsgruppen ansöker om kulturstipendium under solidariskt ansvar. 

Registrerade föreningar kan fortfarande söka om stöd för specialprojekt i samband med tiden för ansökan om verksamhetsstöd som lämnas in den 15 oktober.

Kulturbyrån arbetar för närvarande med att ta fram digitala ansökningsblanketter som är kopplade till e-identifikation, dessa ska vara klara att ta i bruk från årsskiftet.