Kulturdelegationens fördelning av tillfälliga specialstöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet

Ålands kulturdelegation har vid sitt möte den 7 maj fördelat tillfälliga specialunderstöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet.

Kulturdelegationen hade sammanlagt 65 ansökningar om drygt 291 00 euro av olika karaktär att ta ställning till och den fördelningsbara summan var 150 000 euro. I fördelningen har delegationen beaktat huruvida sökande är yrkesverksam, erhåller arbetslöshetsersättning eller har beviljats andra stipendier. Delegationen har även tagit ställning till beskrivningen av användningen av det sökta understödet och projektets karaktär vid fördelningen av specialunderstöd. Arbete med konstnärliga utvecklingsprojekt, digitalt förmedlad kultur samt övrigt konstnärligt arbete har värderats särskilt.

Personliga stipendier har beviljats upp till en summa om maximalt 5 000 euro. Föreningar och organisationer har beviljats en summa om max 10 000 euro.

Fördelningen framgår av bilagan.