Ålands kulturdelegation lediganslår stipendier och understöd

Ansökningstiderna för kulturdelegationens stipendier och understöd är följande under år 2020

  • Vistelsestipendier till Källskärs gästbostad och Eckerö Post & Tullhus gästbostad att sökas senast den 15 januari kl. 16.15. Läs mer om landskapets gästbostäder på denna sida!
  • Arbets- samt kulturstipendier för konstnärlig och kulturell verksamhet att sökas av enskilda kulturarbetare.Observera att ansökan även görs för litteratur utgiven 2019! Ansökan görs senast den 17 februari kl. 16.15.

    Arbetsgrupper kan söka kulturstipendium under solidariskt ansvar. Ansökan görs senast den 17 februari kl. 16.15. Läs mer om stipendierna på denna sida!
  • Specialunderstöd för firandet av självstyrelsedagen den 9 juni 2020 att sökas av föreningar och organisationer för aktiviteter i samband med självstyrelsedagsfirandet. Ansökan görs på digital ansökningsblankett för projektunderstöd,  senast den 17 februari kl. 16.15.
  • Landskapsunderstöd för nyskapande kulturprojekt att sökas av föreningar. Ansökan görs senast den 15 september kl. 16.15. Läs mer om projektunderstöd på denna sida!

    Observera att arbetsgrupper söker om projektunderstöd i forma av kulturstipendium under solidariskt ansvar, samma tid som för kulturstipendium.