KULTURPOLITISK DEBATT

 

Kulturen hissar seglen

- Hur ser kulturen ut på framtidens Åland?
Kom och lyssna till den kulturpolitiska debatten som Ålands kulturdelegation ordnar i Mariehamns stadsbibliotek den

2 oktober kl. 18.30-20.00.  Debatten är en uppföljning av sommarens debatt som lockade en stor publik. Under ledning av kultur- och fritidsdirektör Fredrika Sundberg får vi höra följande paneldeltagare:

Mattias Hendersson (Moderat samling på Åland), Therese Karlsson (Hållbart Initiativ), Robert Williams (Obunden Samling), Katrin Sjögren (Liberalerna på Åland) Ulf Weman (Socialdemokraterna på Åland), Ove Andersson (Ålands Framtid) och Björn Blomqvist (Åländsk Center)Frågor som kommer att diskuteras är :

- Hur ser partiets allmänna vision om kulturpolitiken ut under kommande mandatperiod?

- Hur kan man konkretisera arbetet inom kulturområdet för att nå utvecklingsmålen inom Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda?

- Hur påverkar en framtida kommunsammanslagning kulturen på Åland?

 

Publiken är välkommen att delta med frågor!

Välkommen!