Svenska kulturfonden utlyser rekreationspengar till kulturarbetare

Stipendier kan sökas mellan den 15 april och 16 maj 2021 och är avsett för personlig friskvård, rehabilitering och rekreation. Även anskaffningar som främjar rekreation, friskvård och rehabilitering omfattas.

Stipendierna på högst 2 000 euro kan sökas av professionella skådespelare eller konstnärer som är yrkesverksamma eller pensionerade och svenskspråkiga och bosatta i Finland eller i huvudsak arbetar på svenska i Finland.

Läs mer om stipendierna här https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=87