Kommande understöd att söka

Projektunderstöd till föreningar och organisationer 

Nu kan föreningar och organisationer söka projektunderstöd. Understödet avser projekt av engångskaraktär och har till syfte att uppmuntra ett varierat kulturutbud över hela Åland. Med understöd vill kulturdelegationen även främja deltagarnas kunskapsutveckling och färdigheter.

Sista ansökningsdag är den 15 september kl. 16.15. 

För mer information samt riktlinjer för understöd läs  mer under länken projektunderstöd för föreningar och orgnisationer.