Verksamhetsstöd

Nu är det dags att ansöka om verksamhetsstöd. Ansökningstiden går ut den 15 oktober kl. 16.15.

Nytt för i år är att ansökningsblanketten är kopplad till e-identifikation vilket gör att man kan återkoppla till ansökan till dess att den är färdigt ifylld och klar att sändas in. 

Med anledning av att Ålands självstyrelse firar 100 år, med start år 2021, finns det möjlighet för föreningar att ansöka om medel för projekt och evenemang som vill uppmärksamma jubileumsåret. 

Ansökan kan göras i samband med ansökan om verksamhetsstöd som lämnas in den 15 oktober, projektet kan då specificeras under rubriken specialprojekt. Ålands kulturdelegation avser också utannonsera särskilda medel att söka, under förutsättning att budgetmedel upptas för ändamålet.  

Devisen för Åland 100 är "Hundra  år av egensinne"!