Verksamhetsstöd

Nu är det dags för föreningar att ansöka om verksamhetsunderstöd för verksamhetsåret 2018. Ansökan ska var inlämnad senast måndagen den 16 oktober kl. 16.15. Ansökan görs digitalt på elektronisk blankett. Nya riktlinjer för stöden är antagna och finns presenterade i bilaga under rubriken stipendier och understöd.

Kulturdelegationen har tidigare utannonserat specialunderstöd för självstyrelsefirande, kultur och hälsa samt kultur i skärgården. Nu får gärna föreningar som har goda idéer inom dessa områden inkludera sådana satsningar inom ramen för ordinarie verksamhetsunderstöd.  

 

Publicerad 29.9.2017
Uppdaterad 29.9.2017