Illustration

Åland 100 år

 

År 2022 är det 100 år sedan Åland blev självstyrt. Under jubileumsåret ska vi fira, hedra och värna den åländska självstyrelsen.

Var med och uppmärksamma 100-årsjubileet genom att ordna ett evenemang såsom till exempel en utställning, ett konstverk, en konsert, en föreläsning eller ett utvecklingsprojekt. 

Stöd kan sökas från Ålands kulturdelegation som avser lediganslå särskilda projektmedel, under förutsättning att budgetförslaget godkänns. Det går också bra att söka stöd inom ramen för ordinarie stödomgångar. 

 

Jubileumsåret startar på självstyrelsedagen den 9 juni år 2021 och fortsätter fram till den 9 juni 2022, då det är exakt 100 år sedan landstinget (det som numera är lagtinget) sammanträdde för första gången.

Under jubileumsåret blickar vi framåt och för fram Åland som en förebild inom områdena demokrati, fred och hållbarhet.

Landskapsregeringen arrangerar firandet av Åland 100 år i samarbete med lagtinget, kommunerna och myndigheterna på Åland.

 

Mer information om Åland 100 år hittar du på länken Åland 100 år

En uppdatering av vad som är på gång inför firandet av Åland 100  hittar du under länken https://intranet.regeringen.ax/nyheter/aland-100-webinar-landskapsregeringens-kanal-pa-youtube