Fördelning av årets verksamhetsstöd till föreningar

Ålands kulturdelegation fördelade vid sitt möte den 2 februari årets verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer. 

Fördelningen justerades omedelbart och presenteras i bilagan. Ett skriftligt beslut till respektive förening skickas ut inom kort.   

Utbetalningen av verksamhetsstöd sker så fort som möligt.