Den nya dataskyddsförordningen - GDPR

Nu kan du läsa mer om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj. Klicka på länken till Ålands datainspektion!

Länken finns även angiven under rubriken "föreningar". 

Ålands kulturdelegation och Ålands Idrott har i februari 2018 arrangerat två informationstillfällen om den nya dataskyddsförordningen.  Under rubriken bilagor kan du ta del av presentationen och en checklista för registerbeskrivningar.