Lediganslagna stipendier och understöd

Ålands kulturdelegation lediganslår följande stipendier och understöd 2018

Arbets- samt kulturstipendier för konstnärlig och kulturell verksamhet för enskilda kulturarbetare att sökas senast den 15 februari kl. 16.15.

Observera att ansökan även görs för litteratur utgiven 2017!

 

Specialunderstöd för firandet av självstyrelsedagen den 9 juni 2018 att sökas för aktiviteter i samband med självstyrelsedagsfirandet, av föreningar och organisationer som inte erhåller penningautomatmedel i form av verksamhetsunderstöd.

Ansökan görs senast den 15 februari kl. 16.15.

 

Landskapsunderstöd för nyskapande kulturprojekt att sökas av föreningar och arbetsgrupper.

Ansökan görs senast den 15 mars eller den 17 september kl. 16.15

 

Samtliga ansökningar görs digitalt på ansökningsblanketter som finns på hemsidan under respektiev beskrivning av stipendium eller understöd.