Kulturdelegationens protokoll

Kulturdelegationens protokoll från mötet den 7 november finns nu publicerat under länken http://www.kultur.ax/alands-kulturdelegation/kulturdelegationens-protokoll