Informationstillfälle om den nya dataskyddsförordningen

Ålands Idrott och Ålands kulturdelegation bjuder in till ett gemensamt informationstillfälle om den nya dataskyddsförordningen – GDPR som träder i kraft den 25 maj.
Informationstillfället hålls vid två tillfällen, måndag den 12 februari eller onsdag den 14 februari, mellan kl. 18.00-20.00. Platsen anges senare. 
Anmälan tas emot av Ålands idrott gällande idrottsföreningar eller kulturbyrån, gällande kulturföreningar.

Vi tar fortfarande emot anmälningar!

För mer information se inbjudan!

Publicerad 26.1.2018
Uppdaterad 16.2.2018