Protokoll 3 av den 2 mars 2017

Kulturdelagtionen sammanträdde den 2 mars. Vid mötet fördelades bl.a. stöd för uppmärksammandet av Finland 100 år samt årets vistelsestipendier. Protokollet finns publicerat under sidan med kulturdelegationens protokoll.