Kulturdelegationens studieresa till Umeå

Kulturdelegationen besökte den 7-8 november Umeå kulturförvaltning. Besöket var mycket innehållsrikt, fokus var lagt på kultur för barn och unga men även Umeås fristadsverksamhet med mera. En närmare redogörelse av besöket finns att läsa bifogad reserapport