Kultur för alla

I mitten på augusti träffade kulturförvaltningen Rita Paqvalén som arbetar som verksamhetsledare för organisationen Kultur för alla. Det är en statligt finansierad organisation vars uppdrag är att främja tillgänglighet och mångfald på kultur och konstfältet i Finland. Mer information om verksamheten finns under länken http://www.kulttuuriakaikille.fi/se.php 

På deras hemsida finns bland annat en checklista gällande tillgängligheten och mångfalden vid evenmang som kan vara bra att bekanta sig med som arrangör av evenemang.  Checklista gällande tillgänglighet och mångfald vid evenemang.