Föreningsresursen

Det är en hel del att hålla reda på när man arbetar i en förening.
Svenska folkskolans vänner r.f har utarbetat en bra webbplats för föreningskunskap kallad Föreningsresursen. Här hittar du fakta, tips, råd och får svar på frågor gällande föreningsliv i Svenskfinland.

http://www.foreningsresursen.fi/start/