Cabin

Källskärs gästbostad

En av stugorna i södra hamnen på Källskär används idag som stipendiebostad för konstnärer och kulturarbetare och administreras av Ålands kulturdelegation.

Om Källskär 

Källskär var hemvist för friherre Göran Åkerhielm åren 1958-1983. Åkerhielm överlät sin del av ön och anläggningen till landskapet 1984. Anläggningen består av bl.a. stockhuset ritat av arkitekten Reima Pietilä samt några mindre stugor vid hamnen på den södra sidan av ön. Friherrren älskade gäster, av dem kan författaren och konstnären Tove Jansson särskilt nämnas. Anläggningarna är fortfarande till glädje för besökaren. 

Åkerhielm var fast övertygad om att kroppsarbete danar människan. Därför var det inte många moderna bekvämligheter som installerades. Livet levdes på naturens villkor, och det var självklart att gästerna deltog i arbetet som behövde utföras. Det största arbetet utfördes av Kökarbor, hamnanläggningen på södra sidan har skapats med handkraft, likaså stenmurarna runt den magnifika trädgården.

Gästbostaden upplåtes i första hand åt utövande konstnärer och kulturarbetare inom samtliga konstområden samt  journalister som i sitt skapande kan förväntas ha en särskild nytta av den miljö anläggningarna erbjuder men som även genom sin vistelse kan erbjuda landskapet Åland nya erfarenheter och inspiration inom kulturområdet. Vistelse beviljas i regel 1 eller 2 veckor under perioden maj-september.

Utrymme och utrustning


Stugan på ca 30 kvadratmeter rymmer två sängar, det finns gasspis och kylskåp men ingen el. Här lever man efter mottot enkelhet. Med hjälp av solpaneler kan man ladda mobiltelefoner och bärbara datorer (220 volt), och man kan koppla upp sig till nätet via ett telefonmodem. Det finns också en fast telefonförbindelse i gästbostaden.

Stipendiaterna ska själva ta med sig sängkläder och handdukar. Tillsyningsmannen ordnar så att det finns vatten i gästbostaden. Mat under vistelsen handlas på fasta Kökar att ta med ut till Källskär. Disken sköts utomhus vid den diskbänk som finns på gästbostadens bakre vägg.

Vid behov finns det tre extra bäddar i den lilla sjöboden intill gästbostaden.   

Källskärs gästbostad upplåtes till självkostnadspris, för närvarande 50 euro/vecka. Ersättningen skall täcka kostnader för gas, sophantering, m.m. På plats finns sopsorteringskärl!

Stipendiaterna bekostar själva resor till och från gästbostaden. För eventuell medföljande familjemedlem eller gäst uppbärs en extra avgift.  

Under bilagekolumnen finns bilder på gästbostaden publicerade!

Ansökan 

Ansökan till Källskärs gästbostad görs digitalt. Ansökan skall åtföljas av en arbetsplan som beskriver syftet med vistelsen samt en CV och annan dokumentation.  

Ansökan skall vara inlämnad 15 september kl. 16.15 året före vistelsen gäller. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökningsblanketten aktiveras den 15 augusti 2024.

Bra att veta 

Sökande bör observera att Källskär är ett omtyckt turistmål och att många besökare kommer på dagsutflykter för att se den kända stenformationen kallad "Källskärskannan" samt friherre Åkerhielms arkitektritade sommarhus. På ön Källskär finns det gott om ormar men så länge man rör sig försiktigt längs vandringsstråken och är medveten om detta kan oväntade situationer undvikas.  

Vid dåligt väder kan det vara svårt att angöra vid hamnen nedanför gästbostaden varför vandring över ön kan bli nödvändigt för att komma till annan hamn. Tänk på att packa behändigt i ryggsäckar för att underlätta en eventuell vandring.

Resa till Kökar 

Observera att resan till Kökar och Källskär behöver anpassas till rådande färjtrafik mellan Åland och Kökar samt mellan fastlandet och Kökar. För närmare information se

Ålandstrafikens tidtabell

Eckerölinjens turlista 

Viking Lines turlista