Ecker Post- och tullhus innergård

Eckerö Post- och tullhus gästbostad

Det ståtliga gula Eckerö Post- & tullhus uppfördes av den ryska tsaren 1828 och ritades av arkitekterna Carl Ludvig Engel och Carlo Bassi. Byggnaden är idag ett levande kulturcentrum med utställningslokaler, postrotemuseum och kafé. Huvudbyggnaden omges av två flyglar. 

Gästbostaden/Artist in Residence belägen i Eckerö Post- och tullhus

Gästbostaden är inrymd i den södra flygeln. Gästbostaden består av 2 rum; om totalt ca 50 m2 - ett sovrum och ett kombinerat kök/allrum samt toalett och dusch. Intill bostadsdelen finns ett arbetsutrymme, ateljé om ca 35 m2.

Vistelse i gästbostaden beviljas i regel för en månad efter ansökan. Målgruppen är konstnärer och kulturarbetare inom samtliga konstområden. Vistelse beviljas under alla årets månader. Vistelse beviljas i regel för en månad. 

Ansökan

Ansökan görs digitalt och ska vara inlämnad senast 15 september kl. 16.15 året före stipendievistelsen önskas. Om den 15 infaller på en helg är det därpå följande vardag som gäller som sista ansökningsdag. Ansökningarna behandlas en gång per år. Ansökan skrivs på svenska eller engelska. Ansökningsblanketten aktiveras den 15 augusti 2024.

Eckerö Post & tullhus webbsida 

Bra att veta 

Det finns flera matställen i området och på några av dem kan man också handla basvaror. Den närmaste större affären finns i Hammarland, ca 10 km från Eckerö Post- och tullhus, till vilken man kan ta sig med buss eller cykel. I affären finns tillgång till post- och banktjänster. 

Eckerölinjens färjfäste ligger på gångavstånd med regelbundna båtfärder till Grisslehamn i Sverige. Det är enkelt att göra dagsutflykter till Sverige.

Från Mariehamn kan man resa med färja både österut och västerut. Vill man besöka någon av de många små öar som omger fasta Åland är det lätt att ta skärgårdsfärjorna. Turlistorna hittar man under länken Ålandstrifikens turlistor. 

Åland har många och fina fina cykelvägar, har du ingen egen cykel med dig kan du låna någon av gästbostadens två cyklar under vistelsen.

Resor

Ålandstrafikens turlistor

Eckerölinjens turlista

Vikinglinjens turlista