Kulturpolitiskt program

Ålands landskapsregerings kulturpolitiska program antogs 2013 och är en revidering av landskapsregeringens kulturpolitiska program "Växtkraft" 2007-2011.

Den åländska kulturpolitikens innehåll fokuserar på konstarterna, samt bildningssträvandena och medierna. Sistnämnda områden innefattar demokratiutvecklingen, det vill säga rätten att delta i det offentliga samtalet, att uttrycka sin åsikt och att debattera ur ett humanistiskt perspektiv.