Aktuellt

Vid kulturdelegationens möte den 15 februari fördelades årets verksamhetsbidrag, specialbidrag och investeringsbidrag till föreningar.

 

Fördelningarna publiceras i nedan stående bilagor.

 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2017

 

Verksamhetsbidrag övriga 2017 

 

Ungdoms- och övriga investeringsbidrag 2017 

 

Kulturdelegationens nästa ordinarie möte hålls onsdagen den 1 mars!

 

Finland 100 år!

Ålands landskapsregering uppmärksammar Finland 100 år dels med eget program dels med projektunderstöd att sökas av föreningar och organisationer samt kommuner m.fl.senast den 31 januari kl. 16.15.

 

För mer information läs antagna "Riktlinjer för landskapsunderstöd för uppmärksammandet av Finland 100 år" 

 

Ansökan gör på digital blankett för ansökan om projektunderstöd!

 

Publicerade program hittar du på Ålands landskapsregerings hemsida under länken Finland 100 år - åländska evenemang

 

Du kan också hitta information om aktualiteter på facebooksidan Åland uppmärksammar Finland 100 år

 

 Ålands kulturdelegation 2016-2019 har följande sammansättning:

Krister Norrgrann, Liberalerna, ordf. (Kent Eriksson, ersättare)
Silvana Fagerholm-Sjöblom, Liberalerna (Joanna Isaksson, ersättare)
Aino Waller, Ålands Socialdemokrater (Maria Antman, ersättare)
Karin Eklund, Obunden Samling (Leif Borg, ersättare)
Ove Andersson, Ålands Framtid (Lena Andersson, ersättare)
Anita Husell-Karlström, Åländsk Center, viceordf. (Jan-Erik Berglund, ersättare)
Håkan Lindberg, Moderat Samling för Åland (Karl-Erik Williams, ersättare)

 

 


 

Blankettmallar för kulturdelegationens stipendier och understöd

Blankettmall för ansökan om projektunderstöd, arbetsgrupper hittar du här! 

Blankettmall för ansökan om projektunderstöd, föreningar hittar du här!

Blankettmall för ansökan om kulturstipendium och arbetsstipendium samt resestipendium!