Evenemangsstöd

Ideella föreningar eller annan juridisk person, som inte utgör företag, kan ansöka om evenemangsstöd från Ålands landskapsregering.

Syfte

Syftet med evenemangsbidrag är att främja satsningar på nya eller befintliga evenemang under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede, som har positiv effekt på besöksnäringen.

Ansökan 

Ansökan formuleras fritt.  Ansökningstidpunkten för varje enskilt evenemang bör anpassas så att en god framförhållning (2-3 månader före) finns mellan ansökningstidpunkt och evenemang.

Ansökan riktas till 
Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22 111 MARIEHAMN
För ytterligare information kontakta finansavdelningen tel. + 358 (0)18 25 000 eller siv.tennstrom@regeringen.ax

Publicerad 11.1.2017
Uppdaterad 1.2.2017