Ansökningstiden för vistelsestipendium i landskapets gästbostäder har gått ut. Över 40 ansökningar har kommit in. Ansökningarna bereds för närvarande och kommer att behandlas i kulturdelegationen vid...