Ålands kulturdelegation

Ålands kulturdelegation är en myndighet som lyder under Ålands landskapsregering och har till uppgift att stöda och utveckla åländskt kulturliv. Delegationen tar beslut om fördelning av stipendier och understöd till kulturarbetare och organisationer. Kulturdelegationen är politiskt tillsatt och består av 7 ordinarie ledamöter som väljs för en 4-årig mandatperiod.

Ålands kulturdelegations sammansättning

Ordförande Krister Norrgrann, (Liberalerna)
suppleant: Kent Eriksson

Silvana Fagerholm-Sjöblom,(Liberalerna) 
suppleant: Joanna Isaksson

Anita Husell-Karlström (Åländsk Center)
suppleant: Jan-Erik Berglund

Aino Waller (Ålands Socialdemokrater)
suppleant: Maria Antman

Karin Eklund (Obunden Samling)
suppleant: Leif Borg

Håkan Lindberg (Moderat Samling för Åland)
suppleant: Karl-Erik Williams

Ove Andersson (Ålands framtid)
suppleant: Lena Andersson

Utbildnings- och kulturminister: Tony Asumaa (Liberalerna)

Föredragande och sekreterare: Kulturplanerare Yvonne Törneroos, tel +358(0)18 25512, Kulturbyrån.

Nyheter inom Ålands kulturdelegation

29.3.2017 - Protokoll 4 av den 15 mars 2017
Kulturdelegationen sammanträdde den 15 mars och behandlade bl.a. bordlagda ansökninga om stöd för att uppmärksamma Finland 100 år. Ytterligare beslutade delegationen om reviderat reglemente för...
Läs mer om Protokoll 4 av den 15 mars 2017 ›
9.3.2017 - Protokoll 3 av den 2 mars 2017
Kulturdelegationen sammanträdde den 2 mars. Under mötet fördelades bl.a. stöd för uppmärksammandet av Finland 100 år. Protokollet är publicerat på sidan kulturdelegationens protokoll. 
Läs mer om Protokoll 3 av den 2 mars 2017 ›
9.3.2017 - Protokoll 2 av den 15 februari 2017
Kulturdelegationen sammanträdde den 15 februari. Under mötet fördelades verksamhetsunderstöd, bidrag för specialprojekt samt investeringsbidrag. Protokollet finns publicerat på sidan...
Läs mer om Protokoll 2 av den 15 februari 2017 ›
9.3.2017 - Protokoll 1 av den 26 januari 2017
Kulturdelegationen sammanträdde den 26 januari. Under mötet antog delegationen handlingsplanen för 2017 samt godkände budgetdispoisitionen för året. Protokollet finns publicerat på sidan...
Läs mer om Protokoll 1 av den 26 januari 2017 ›
18.1.2016 - Kulturdelegationens handlingsplan
Kulturdelegationen antog sin handlingsplan för 2017 vid mötet den 26 januari. Handlingsplanen godkändes av landskapsregeringen den 14 mars och finns presenterad under länken Handlingsplan för...
Läs mer om Kulturdelegationens handlingsplan ›
Publicerad 10.1.2017
Uppdaterad 9.2.2017