Filmstöd

Ålands landskapsregering har under år 2017 antagit kriterier för finansiellt stöd till filmproduktioner.

Ansökan om stöd kan lämnas löpande under året men ska vara landskapsregeringen tillhanda minst tre månader före planerad inspelningsstart på Åland. Ansökningar som lämnas in senare än tre månader före planerad inspelningsstart på Åland kan behandlas om det finns särskilda skäl.

Kriterierna finns publicerade under rubriken bilagor!  

Publicerad 2.10.2017
Uppdaterad 2.10.2017