Filmstöd

Ålands landskapsregering har 2018 (rev. 2019) fastställt reviderade principer för filmstöd och produktionsrabatt för filmproduktioner.

Ansökan om stöd kan göras av registrerat filmproduktionsbolag löpande under året. 

Ålands kulturdelegation handlägger och beviljar produkionsstöd samt produktionsrabatt.
Faktorer som påverkar beslut om stöd är bl.a. hållbar inspelning samt antal inspelningsdagar på Åland m.m.  

Principer för produktionstöd och produktionsrabatt finns publicerade under rubriken bilagor!  

 

Filmproduktioner som spelas in på Åland har möjlighet att ansöka om produktionsstöd från Business Finland.
För mer information se länken Film in Finland 

Publicerad 2.10.2017
Uppdaterad 30.11.2021