Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst en extra ansökningsomgång kulturstöd

För att stöda kulturen har undervisnings- och kulturministeriet har utlyst en extra ansökningsomgång. Detta med anledning av coronavirusets negativa inverkan på kulturverksamheten. Understödet är avsett för sådana sammanslutningar vars yrkesmässiga verksamhet inom de kreativa branscherna och konst och kultur har försvårats eller hindrats av de begränsningar som coronapandemin orsakat under tiden 13.3 - 31.5.2020.

Även åländska organisationer kan lämna in ansökan till ministeriet. 

För vidare information om stödet och ansökningsförfarandet för kulturorganisationer se
https://minedu.fi/sv/understoden/understod/-/asset_publisher/kohdennettu-yleisavustus-kulttuurialan-yhteisoille-koronaepidemian-johdosta-aiheutuvaan-lisarahoitustarpeeseen-

 

 

Notera att tidsfristen för ansökningar är förlängd till den 19 maj kl. 16.15.

 

Publicerad 12.5.2020
Uppdaterad 15.5.2020