LOGO

Understöd för uppmärksammandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum!

Nu kan föreningar, organisationer, kommuner, projektgrupper och skolor (förutom landskapets skolor) söka stöd för jubileumsprojekt under och i anslutning till Ålands självstyrelses jubileumsår som pågår mellan den 9 juni 2021 - 9 juni 2022.

Ansökan görs på kulturdelegationens digitala ansökningsblankett för projektunderstöd och lämnas in senast den 15 april kl. 16.15.
Länk till digital ansökningsblankett!

Publicerad 28.2.2020
Uppdaterad 2.4.2020